Taxatie

Het taxeren van een woonhuis of van bedrijfsonroerend goed is werk voor een onafhankelijke deskundige die dagelijks op een vakbekwame wijze met onroerend goed omgaat.

Als onafhankelijk deskundige zorg ik voor betrouwbare en degelijke taxaties van woningen en bedrijfsonroerend goed. U als opdrachtgever kunt hierdoor een goed gefundeerd besluit nemen. Betreft het een taxatie van uw bedrijfsonroerend goed, dan speelt een taxatierapport uiteraard een belangrijke rol in het financiële reilen en zeilen van uw bedrijf. Met een taxatie van Kronenburg Makelaardij weet u direct waar u aan toe bent. Uiteraard worden de taxaties door alle financiële instellingen erkend.

 

Voordat er een taxatie plaatsvindt, dient te worden vastgesteld voor welk doel de taxatie moet worden verricht. het taxatierapport is een waardevol document bij onder meer een:

  • Hypotheekaanvraag
  • Aan- en verkoopbeslissing
  • Hypotheekverhoging (bijvoorbeeld voor een verbouwing of verbetering aan uw woonhuis c.q. bedrijfspand)
  • Bepaling herbouwwaarde
  • Echtscheiding
  • Fiscale waardering (met uitzondering WOZ)
  • Bepaling van successierechten
  • Vaststelling van de huurwaarde van bedrijven
  • Overzetting van bedrijfsonroerend goed naar privé en andersom